Kemiske stoffer i kvinder i den fødedygtige alder

3. apr, 2017 | Resultater

Vi har undersøgt, i hvor høj grad vores kvindelige deltagere, som er i alderen 18-49 år, har kemiske stoffer i kroppen. Vi fandt at:

  • kvinderne i gennemsnit havde 92 biomarkører for forskellige kemikalier i kroppen
  • de mest hyppige kemikalier i kroppen var ftalater (stammer fra plastikprodukter), metaller, fytoøstrogener (østrogen fra planter) samt polysykliske aromatiske kulbrinter (fra bilos og skorstensrøg)

Planlægger I barn?

Vær med i et internetbaseret studie der
undersøger, om livsstil kan have betydning
for kvinder og mænds evne til at få børn.

Forskerne på projektet

Her kan du læse mere om de medarbejdere, der står bag projektet.