FAQ

Jeg er nødt til at afbryde midt i et spørgeskema og vende tilbage senere. Hvad gør jeg?

På de fleste sider kan du klikke på ‘Log ud’ og herefter angive at du vil udfylde resten af skemaet senere.

Næste gang du logger på, får du automatisk adgang til skemaet igen. Det gælder dog ikke, hvis tidsfristen for udfyldelse af skemaet er overskredet.

Jeg ønsker ikke længere at deltage i projektet. Hvad gør jeg?

Du kan udmelde dig ved at logge ind og klikke på “Ønsker ikke længere at deltage” nederst til højre.

Hvordan ændrer jeg i mine personlige oplysninger (navn og e-mail)?

Du kan ændre i de personlige oplysninger ved at logge ind og klikke på “Rediger oplysninger”.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke ønsker at svare på et eller flere spørgsmål?

Det vil være bedst for undersøgelsen hvis alle spørgsmål besvares, men det er meget få spørgsmål du skal svare på for at kunne komme videre i spørgeskemaet.

Hvorfor kan jeg ikke deltage?

Af hensyn til at etablere en ensartet gruppe deltagere i projektet, er vi desværre nødt til at fravælge nogle kvinder og mænd. Hvis du har fået at vide, at du ikke kan deltage i undersøgelsen, kan det derfor skyldes:

  • At du/din partner er i fertilitetsbehandling
  • At du forsat bruger prævention
  • At du ikke er i et fast forhold
Kan jeg deltage i undersøgelsen, selv om min partner ikke ønsker at deltage?

Ja, det kan du godt.

Jeg er blevet gravid - hvad nu?

Næste gang du bliver bedt om at udfylde et spørgeskema, svarer du “ja” til spørgsmålet om, hvorvidt du er gravid, hvis det stadig er tilfældet. Dernæst vil du få stillet nogle spørgsmål om graviditeten, hvorefter din deltagelse i SnartForældre.dk afsluttes. Hvis du skulle være så uheldig at blive gravid og derefter abortere, bedes du svare “nej” til spørgsmålet om, hvorvidt du er gravid. Du vil dernæst kunne angive, at du har haft en abort og fortsætter derefter i undersøgelsen som hidtil.

Spørgsmål vedr. SnartForældre.dk/Sædkvalitet

Hvad er Trak?

TrakTM er et FDA-godkendt (U.S. Food and Drug Administration) diagnostik test kit, der giver mulighed for at teste sædkvaliteten hjemme. Det indeholder det udstyr, der kræves for at gennemføre en test, og man undgår dermed forsendelse af sædprøven til et laboratorium.
TrakTM er designet og udviklet af Sandstone Diagnostics i Livermore Valley, Californien.

Hvor lang tid tager det at lave testen?

Du skal regne med, at det tager ca. 1 time at gennemføre testen, inklusiv ventetid.

Jeg vil gerne kontaktes og modtage mundtlig information om projektet, hvornår bliver jeg kontaktet?

Vi kontakter dig hurtigst muligt i et af de tidsrum, som du har angivet på hjemmesiden.

Hvornår kan jeg kontakte jer for blive mundtligt informeret om projektet?

Du kan ringe til os på 2778 2816 mellem kl. 9 og 15 på hverdage.

Hvorfor skal jeg mundtligt informeres om projektet?

For at beskytte forsøgspersoners rettigheder er det et lovkrav, at vi skal kontakte interesserede deltagere og give mundtlig information om deltagelse i projektet.

Vil du vide mere om at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forsøg, kan du læse pjecen ”Før du beslutter dig”.

Jeg ønsker alligevel ikke at deltage i projektet om sædkvalitet. Hvad gør jeg?

Du kan udmelde dig via følgende link:

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har modtaget min pakke efter 4 dage?

Har du ikke modtaget den tilsendte pakke efter 4 dage, bør du kontakte os på info@snartforaeldre.dk.

Må sædprøven tages i forbindelse med samleje, brug af glidecreme eller kondom?

Nej, du bør ikke bruge glidecreme, kondom eller samleje, når du tager prøven.

Jeg fik ikke indsamlet en fuld sædprøve, gør det noget?

Hvis du ikke fik indsamlet en fuld sædprøve i bægeret, kan dine testresultater blive upræcise. Smid da bæger og låg ud.

Du bør lave en ny sædprøve inden for to til syv dage ved at bruge det andet prøvesæt i kassen. Du bedes kontakte os på info@snartforaeldre.dk, hvis du mangler udstyr til at foretage næste test.

Må jeg genbruge pipetterne?

Pipetterne er beregnet til engangsbrug og må derfor ikke genbruges. Hvis du får brug for en ny pipette, kan du finde en ekstra pipette i de små poser.

Er det ligegyldigt, hvor meget sæd jeg overfører til propellen med pipetten?

Nej, pipetten er beregnet til at dosere en bestemt mængde sæd til propellen. Der må kun overføres en fuld pipette pr. propel.

Hvad gør jeg, hvis sædprøven efter 30 minutter forsat er for tyktflydende til at kunne opsamles med en pipette?

Opsamlingsbægeret er specialbehandlet med et enzym (Chymotrypsin), som reducerer sædens viskositet. De fleste sædprøver kan opsamles med pipetter ca. 30 minutter efter sædprøven er indsamlet. Hvis det ikke er tilfældet, kom da låg på bægeret og roter bægeret igen. Lad derefter bægeret stå lidt længere. Det er acceptabelt at lade bægeret stå i op til to timer inden testen udføres.

Hvis sædprøven efter to timer fortsat er for tyktflydende, skal den smides ud, og du bør lave en ny sædprøve inden for to til syv dage. Du bedes kontakte os på info@snartforaeldre.dk, hvis du mangler udstyr til at foretage næste test.

Hvad gør jeg, hvis propellen ikke viser en hvid søjle?

Hvis propellen ikke viser en hvid søjle, bør du lave en ny sædprøve og foretage en ny test inden for to til syv dage. Kontakt os venligst på info@snartforaeldre.dk, da en manglende hvid søjle kan indikere, at dit testudstyr ikke fungerer korrekt.

Hvad gør jeg, hvis apparatet går i stå og viser et blinkende rødt lys?

Et rødt blinkende lys indikerer en fejl (fx at låget blev åbnet, før testen var færdig) og testresultatet er ikke gyldigt. Gentag testen med en ny propel, pipette, klistermærke og det resterende sæd i bægeret.

Du bør lave en ny sædprøve inden for to til syv dage ved at bruge det andet prøvesæt i kassen. Du bedes kontakte os på info@snartforaeldre.dk, hvis du mangler udstyr til at foretage næste test.

Apparatet viser et konstant rødt lys efter endt test, hvad betyder det?

Når en test er færdig, viser apparatet et konstant grønt lys i tre minutter. For at sikre et gyldigt resultat, bør du være opmærksom på at aflæse og tage billeder af dine resultater, mens det grønne lys er tilstede.

Hvis propellen sidder i apparatet længere end tre minutter vises et rødt lys, der indikerer, at resultaterne nu er ugyldige og en ny test bør gennemføres, hvis ikke resultaterne blev fotograferet under visning af det grønne lys.

Der vises et langsomt blinkende rødt lys, når apparatets låg lukkes, hvad betyder det?

Apparatet er ved at løbe tør for batteri. Udskift batterierne og prøv igen.

Der vises et kort rødt lysglimt, når apparatets låg lukkes, hvad betyder det?

Apparatet har ikke registreret propellen og vil ikke starte. Forsøg at fastgøre propellen bedre til apparatet ved at trykke på propellen.

Hvis propellen ikke kan fastgøres ordentligt og apparatet fortsat ikke starter, skal du starte forfra med en ny propel, pipette samt klistermærke og anvende det resterende sæd i bægeret.

Hvad gør jeg, hvis der ikke er lys i apparatet, når låget lukkes?

Når du påsætter propellen og lukker låget, vil apparatet vise et gult lys og starte automatisk. Er det ikke tilfældet, skyldes det formentlig, at der ikke er sat batterier i apparatet.

Hvad gør jeg med udstyret, når jeg har uploadet resultaterne for begge sædprøver?

Når du har lavet begge sædprøver og uploadet resultaterne til vores hjemmeside www.snartforaeldre.dk kan du smide det tilsendte udstyr ud. Du bedes være opmærksom på at tage batterierne ud af apparatet, idet batterier ikke må smides ud med almindeligt affald.

Andre spørgsmål til projektet om sædkvalitet?

Hvis du har andre spørgsmål vedr. projektet om sædkvalitet eller brugen af testudtyret, er du altid velkommen til at kontakte os på info@snartforaeldre.dk.

Spørgsmål vedr. SnartForældre.dk/Miljø

Hvorfor kan jeg ikke deltage i SnartForældre.dk/Miljø?

Du kan kun deltage i SnartForældre.dk/Miljø, hvis du bor i begrænset afstand fra Aarhus Universitetshospital.

Hvor lang tid tager besøgene på Aarhus Universitetshospital i Skejby?

Første besøg tager ca. 30 minutter, mens andet besøg tager ca. 20 minutter.

Får jeg nogen form for betaling for at deltage i SnartForældre.dk/Miljø?

Nej, der er ingen betaling for at deltage i SnartForældre.dk/Miljø, men du vil modtage en mindre gave som tak for din tid og ulejlighed. Du vil få mulighed for selv at vælge mellem 6-8 gaver. Gaven bliver sendt til dig.

Hvis jeg flytter væk fra Aarhus og omegn, kan jeg så fortsat deltage i SnartForældre.dk/Miljø?

Ja, du kan fortsat deltage i SnartForældre.dk/Miljø, hvis du stadig har mulighed for at møde til blodprøvetagning på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver forhindret i at møde til aftalt tid på Aarhus Universitetshospital i Skejby?

Hvis du finder ud af, at du er forhindret mere end et døgn før din aftale, kan du selv logge ind på hjemmesiden og ændre tiden. Hvis der er mindre end et døgn til din aftale, bedes du kontakte laboranten.

Hvordan ændrer jeg en aftale på Aarhus Universitetshospital i Skejby?

Hvis der er mere end et døgn til din oprindelige aftale, kan du selv logge ind på hjemmesiden og ændre tiden. Hvis der er mindre end et døgn til din aftale, bedes du kontakte laboranten.

Hvorfor kan jeg kun deltage, hvis jeg bor i Aarhus eller omegn?

I første omgang har vi valgt kun at indsamle blod- og urinprøver et enkelt sted i Danmark af rent praktiske årsager.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver gravid, inden jeg har fået taget de første blod- og urinprøver?

Selv om du finder ud af, at du er gravid, vil vi gerne bede dig møde op på Aarhus Universitetshospital for at få taget en blodprøve og en urinprøve som planlagt.

Kan det være farligt for mig at få taget blodprøverne?

Nej, det er ikke farligt for dig at få taget blodprøverne. Vi udtager ca. 36 ml. blod, hvilket kun er en lille del af de 5 liter blod, mennesker har i kroppen. Selve blodprøvetagningen kan, som alle blodprøvetagninger, være forbundet med en minimal risiko for blodansamling og infektion i indstiksstedet.

Hvis jeg er gravid, betyder det så noget for barnet, at jeg får taget blodprøverne?

Nej, det har ingen betydning for barnet, at du får taget blodprøverne, som tages i armen.

Hvilken betydning har hormonforstyrrende stoffer for mig og min graviditet?

Vi kender endnu ikke betydningen af at have hormonforstyrrende stoffer i kroppen. Forhåbentlig kan SnartForældre.dk/Miljø hjælpe med at svare på dette.

Kan jeg få svar på mine blodprøver?

Umiddelbart kan vi desværre ikke give dig nogen form for svar på blodprøverne. Det er muligt, at resultaterne fra analysen kan gøres tilgængelige om nogle år. I så fald vil vi sende dig en mail.

Hvad sker der med mine blod- og urinprøver?

Dine blod- og urinprøver bliver i første omgang opbevaret på Aarhus Universitetshospital. Senere sendes de til analyse i Oslo i Norge uden navn eller cpr-nummer. Prøverne videregives ikke til nogen virksomheder. Hvis der er overskydende blod og urin, vil det blive opbevaret i Aarhus Børns Biobank til fremtidig forskning i Danmark.

Hvor og hvornår vil resultaterne af SnartForældre.dk/Miljø blive offentliggjort?

De første resultater fra SnartForældre.dk/Miljø vil blive publiceret i internationale tidsskrifter i 2023-2024. Dette gælder såvel positive som negative resultater. Når de første resultater er klar, vil vi offentliggøre dem på www.SnartForældre.dk.

Hvor længe kan jeg deltage i SnartForældre.dk/Miljø, hvis jeg ikke bliver gravid?

Din deltagelse i både SnartForældre.dk/Miljø og SnartForældre.dk afsluttes, hvis ikke du bliver gravid inden for et år, efter du besvarede det første online spørgeskema.

Kan jeg framelde mig SnartForældre.dk/Miljø, men stadig deltage i SnartForældre.dk?

Ja, du kan godt framelde dig SnartForældre.dk/Miljø, men stadig besvare spørgeskemaerne i SnartForældre.dk. Du kan selv melde dig ud ved at logge ind på hjemmesiden og angive, at du ikke længere ønsker at være med.

Kan jeg framelde mig SnartForældre.dk, men stadig deltage i SnartForældre.dk/Miljø?

Nej, du kan desværre ikke deltage i SnartForældre.dk/Miljø, hvis du vælger at framelde dig SnartForældre.dk.

Jeg ønsker ikke længere at deltage i hverken SnartForældre.dk/Miljø eller SnartForældre.dk – hvad gør jeg?

Du kan framelde dig SnartForældre.dk og SnartForældre.dk/Miljø ved at logge ind på hjemmesiden og angive, at du ikke længere ønsker at være med.

Kontakt os

E-mail: info@snartforaeldre.dk

SnartForældre.dk
Klinisk Epidemiologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Olof Palmes Allé 43-45
DK-8200 Aarhus N