Behandling af personoplysninger

Sådan behandler Aarhus Universitet dine personoplysninger i forskningsprojektet SnartForældre.dk

I forbindelse med din deltagelse i et forskningsprojekt på Aarhus Universitet, skal vi ifølge databeskyttelsesforordningen oplyse dig om, hvordan dine personoplysninger vil blive behandlet.

Den dataansvarlige

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
CVR-nr.: 31119103

Aarhus Universitet er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i forskningsprojektet.

Projektet er ledet af professor Henrik Toft Sørensen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Olof Palmes Allé 43-45, DK-8200 Aarhus N.

Tlf.: +45 8716 8063
hts@clin.au.dk

Databeskyttelses-
rådgiver ved Aarhus Universitet

Databeskyttelsesrådgiver
DPO ved Aarhus Universitet:

Advokat Karina Søndergaard
dpo@au.dk

Formålet med projektet og behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med projektet og behandlingen af personoplysninger er at undersøge , om søvn påvirker kvinders fertilitet og risikoen for spontan abort.

Hvilke personoplysninger behandles i projektet?

I appen behandles følgende oplysninger om dig som deltager:

Almindelige personoplysninger:
☒Navn
E-mail

Hvor længe bevares dine personoplysninger?

 

Dine personoplysninger opbevares af Aarhus Universitet i personhenførbar form, så længe det er nødvendigt for forskningsformålet og i henhold til reglerne om opbevaring af forskningsdata. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige for forskningsprojektet, vil de blive anonymiseret og overført til Rigsarkivet eller slettet.

Vil personoplysningerne blive delt med andre?

Følgende er databehandlere ifht. oplysninger indsamlet i appen:

Danmarks Statistik
Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø
Danmark
CVR-nummer: 17150413

Opus Consult
Egå Strandvej 14
8250 Egå
Danmark
CVR-nummer: 25724208

Datasikkerhed

For at forhindre uvedkommende i at få adgang til dine data har vi iværksat en række sikkerhedsforanstaltninger.

Transmission af data foregår krypteret og data der gemmes i databasen opbevares ligeledes i krypteret form.

Databeskyttelses-
forordningen og databeskyttelsesloven

​Vi behandler dine personoplysninger i henhold til reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du følgende rettigheder, når Aarhus Universitet behandler dine personoplysninger som et led i et forskningsprojekt, der er i samfundets interesse.

  • Ret til sletning
  • Ret til dataportabilitet – du har i visse tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne bliver overført fra én dataansvarlig til en anden.

Du skal være opmærksom på, at dine rettigheder kan være begrænsede af anden lovgivning eller underlagt undtagelser, fx i relation til offentlig myndighedsudøvelse.

Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til tilsynsmyndigheden:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
 

Du kan finde yderligere kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/