Luftforurening

Der findes ikke ret meget viden om, hvordan eller hvorvidt luftforurening påvirker fertiliteten. Vi har derfor i samarbejde med kollegaer fra Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet undersøgt, hvor meget luftforurening deltagerne i SnartForældre.dk i gennemsnit har været udsat for.

Ved at kombinere postnummeret for en persons bopæl med detaljerede data om forurening og vejrforhold kan man via komplicerede matematiske modeller beregne mængden af luftforurening.