Sådan behandler Aarhus Universitet dine personoplysninger i forskningsprojektet SnartForældre.dk

I forbindelse med din deltagelse i et forskningsprojekt på Aarhus Universitet, skal vi ifølge databeskyttelsesforordningen oplyse dig om, hvordan dine personoplysninger vil blive behandlet.

Den dataansvarlige Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
CVR-nr.: 31119103

er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i forskningsprojektet.

Forskningsprojektet er ledet af professor Henrik Toft Sørensen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Olof Palmes Allé 43-45, DK-8200 Aarhus N.
Tlf.: +45 8716 8063
hts@clin.au.dk

Databeskyttelsesrådgiver ved Aarhus Universitet Advokat Karina Søndergaard
Databeskyttelsesrådgiver/DPO
dpo@au.dk
Forskningsprojektets titel SnartForældre.dk
Formålet med projektet og behandlingen af dine personoplysninger Formålet med projektet og behandlingen af personoplysninger er at undersøge hvilke livsstilsfaktorer, der påvirker kvinder og mænds fertilitet
Hvilke personoplysninger behandles i projektet? I projektet behandles følgende oplysninger om dig som deltager:

Almindelige personoplysninger:
☒ Navn
☒ Alder
☒ Køn
☒ Cpr-nummer
☒ Adresse, hvis du deltager i et af delprojekterne: Miljø, Sædkvalitet eller Fysisk aktivitet
☒ Telefonnummer, hvis du deltager i et af delprojekterne: Miljø, Sædkvalitet eller Fysisk aktivitet

Følsomme personoplysninger:
☒ Oplysninger om helbred
☒ Blod og urinprøver, hvis du deltager i SnartForældre/Miljø

Behandling af biologisk materiale i sundhedsvidenskabelige forsøg Hvis du deltager i SnartForældre.dk/Miljø vil resultaterne af analyserne af dit biologiske materiale blive opbevaret elektronisk.

De oplysninger eller biologiske prøver, der bliver analyseret eksternt, vil ikke indeholde dit navn, adresse, personnummer eller andre data, som kan bruges til at identificere dig. I stedet anvendes et forsøgs-ID (et tilfældigt tildelt nummer). Forsøgs-ID kan kun tilgås af forskerne og de nationale eller internationale myndigheder, der har krav på at kunne kontrollere, at studiet er udført korrekt. Forsøgs-ID opbevares på forsøgsstedet i henhold til de love, der regulerer sundhedsvidenskabelig forskning.

Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

 

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe dine personoplysninger vil blive behandlet. Dine personoplysninger opbevares af Aarhus Universitet i personhenførbar form, så længe det er nødvendigt for forskningsformålet og i henhold til reglerne om opbevaring af forskningsdata. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige for forskningsprojektet, vil de blive anonymiseret og overført til Rigsarkivet eller slettet.
Vil personoplysninger blive delt med andre, fx forskere på andre universiteter?

 

Dine personoplysninger, som er indsamlet til projektet, indgår i et forskningssamarbejde med forskere uden for Aarhus Universitet og vil derfor blive delt med databehandler: Trustees of Boston University, 25 Buick Street, Boston, Massachusetts, 02215 (USA).

Dine personoplysninger anvendes i et samarbejde med forskere fra Boston University (databehandlere), som har adgang til at arbejde med data på servere hos Danmarks Statistik. Til dette samarbejde anvender Aarhus Universitet en standardkontrakt, som er vedtaget af Europa-Kommissionen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, c).

Endvidere anvender vi følgende databehandlere:

Danmarks Statistik
Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø
Danmark
CVR-nummer: 17150413

Opus Consult
Egå Strandvej 14
8250 Egå
Danmark
CVR-nummer: 25724208

Hvis du deltager i SnartForældre.dk/Miljø vil dine personoplysninger desuden blive behandlet af følgende eksterne databehandlere:

Norwegian Institute of Public Health
Lovisenberggata 8
0456 Oslo
Norway
Business register number: 983 744 516

Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital
Forskningsenheden, Børn og Unge
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
CVR-nummer: 29190925

Hvis du deltager i SnartForældre.dk/Sædkvalitet vil dine personoplysninger desuden blive behandlet af følgende eksterne databehandlere:

Labcorp
531 South Spring Street
Burlington, North Carolina 27215
USA

Datasikkerhed

 

For at forhindre uvedkommende i at få adgang til dine data har SnartForældre.dk iværksat en række sikkerhedsforanstaltninger. Som deltager skal du bruge MitID til at logge ind, og elektroniske data fra spørgeskemaer krypteres, når de sendes over internettet. De opbevares herefter krypteret på en server i et sikret lokale.
Personoplysninger er indhentet fra

 

☐ Fra dig
☒ Fra dig og andre*
☐ Fra andre

* Registre under Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen

Vi behandler dine personoplysninger i henhold til reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven

Vi skal oplyse dig om, hvilke regler der gælder for vores arbejde med dine personoplysninger.
 

Artikel 6, stk. 1, litra e og databeskyttelseslovens § 10, stk. 1, som giver Aarhus Universitet ret til at behandle dine almindelige og følsomme personoplysninger til videnskabelige forskningsformål uden dit samtykke.
 
Dine rettigheder ifølge databeskyttelsesforordningen

 

Du har følgende rettigheder, når Aarhus Universitet behandler dine personoplysninger som et led i et forskningsprojekt, der er i samfundets interesse.

· Ret til sletning

· Ret til dataportabilitet – du har i visse tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne bliver overført fra én dataansvarlig til en anden.

Du skal være opmærksom på, at dine rettigheder kan være begrænsede af anden lovgivning eller underlagt undtagelser, fx i relation til offentlig myndighedsudøvelse.

Klagemuligheder Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til tilsynsmyndigheden:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
 

Du kan finde yderligere kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/

Kontakt os

E-mail: info@snartforaeldre.dk

SnartForældre.dk
Klinisk Epidemiologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Olof Palmes Allé 43-45
DK-8200 Aarhus N